مراحل انجام تعمیرات

[brtm_info_box template=”partials/templates/info-box” image_id=”3930″]

۱. تماس یا ثبت سفارش آنلاین

سفاش تعمیرات شما از طریق تماس تلفنی یا بصورت آنلاین توسط کارشناسان فنی ما ثبت و پذیرش میشود[/brtm_info_box]

[brtm_info_box template=”partials/templates/info-box” image_id=”3932″]

۲. اعزام تکنسین به محل

پس از اخذ سفارش و ثبت اطلاعات مشتری، تکنسین مربوطه به محل اعزام میشود و دستگاه را از نظر فنی بازرسی کرده وضعیت و هزینه دستگاه را به مشتری اعلام میکند.[/brtm_info_box]

[brtm_info_box template=”partials/templates/info-box” image_id=”1569″]

۳. تعمیر یا انتقال به مرکز

بنا به وضعیت خرابی دستگاه اگر با امکانات مو‌جود قابل رفع باشد در محل تعمیر خواهد شد و در صورت نیاز به تجهیزات کارگاهی دستگاه به مرکز تعمیرات منتقل میشود.[/brtm_info_box]

[brtm_info_box template=”partials/templates/info-box” image_id=”3573″]

۴. ارسال به آدرس مشتری

پس از اتمام تعمیر و تست نهایی دستگاه در مرکز تعمیرات ثبت گارانتی شده و توسط تکنسین مربوطه برای تحویل در زمان معین به آدرس مشتری ارسال خواهد شد.[/brtm_info_box]